Categoriile de informații exceptate de la liberul acces, conform art. 12 (1) din Legea nr. 544/2001 sunt:

 

  • Informații din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate – secret de stat și secret de serviciu, potrivit legii;
  • Informații privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
  • Informații privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;
  • Informații cu privire la datele personale, potrivit legii;
  • Informații privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
  • Informații privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
  • Informații a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.
  • Informațiile privind documentele și evidențele speciale ale companiei care presupun respectarea principiului confidențialității.