Securitatea și sănătatea salariaților noștri reprezintă una dintre prioritățile companiei. Abordăm pro-activ îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă, limitarea accidentelor şi a bolilor profesionale. De asemenea, acordăm o deosebită atenție informării și instruirii lucrătorilor pe teme de securitate și sănătate în muncă, cât și aplicării imediate a tuturor modificărilor legislative.

 

SECURITATEA MUNCII

Obiectivul nostru de a reduce numărul accidentelor de muncă poate fi atins prin acțiuni de prevenire eficiente și printr-o continuă preocupare pentru creșterea nivelului de securitate a lucrătorilor.

Monitorizăm periodic funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție și a echipamentelor de muncă.

Colaborăm îndeaproape cu organele teritoriale sau centrale ale Inspecției Muncii, INSEMEX Petroşani și cu reprezentanții serviciilor externe de prevenire și protecție.


SĂNĂTATEA MUNCII

Având în vedere natura activităților companiei, monitorizăm anual sănătatea lucrătorilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Obiectivul nostru este de a nu înregistra cazuri de îmbolnăvire profesională.

 

SITUAȚII DE URGENȚĂ

Printr-un ansamblu de activități specifice asigurăm permanent prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor și altor calamități, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor, bunurilor materiale și a mediului.